Tour tham quan Kỳ Co, Eo gió đón tại sảnh FLC Luxury/Grand

450,000