Tour tham quan Kỳ Co, Eo gió đón tại FLC Luxury/Grand

490,000