Kết hợp tham quan Biển Đảo (Quy Nhơn – Phú Yên) – Tham gia Team Buiding + Tiệc Gala Dinner

3,800,000