Menu Tour Cánh Bắc Phú Yên (Nhà thờ mằng lăng – ghềnh đá đĩa – đầm ô loan – bãi xép – phim trường hoa vàng trên cỏ xanh.)     

690,000