Tour Quy Nhơn – Phú Yên trong ngày: Tham quan phim trường “Hoa vàng trên cỏ xanh” 

850,000 690,000